CO U NÁS ŽIJE

3

straka obecná Pica pica

V zahradě můžete vidět i tohoto černobílého krkavcovitého ptáka s dlouhým ocasem. Vyskytuje se zde celoročně.

sojka obecná Garrulus glandarius

V zahradě můžete celoročně pozorovat i dalšího zástupce krkavcovitých ptáků – sojku. Víte, co způsobuje modré zbarvení sojčích pírek? Není to pigmentem, ale lomem světla v paprscích pera. 

strakapoud velký Dendrocopos major

V zahradě rozšířený šplhavec hnízdí v dutinách stromů. Samce rozeznáme od samice podle červené skvrny v týle, mláďata mají červené temeno i týl. Živí se především larvami hmyzu a semeny, na podzim i ovocem. 

pěnice černohlavá Sylvia atricapilla

Pěnici můžete v zahradě zahlédnout ale hlavně slyšet od dubna do října. Samec má na temeni hlavy černou čepičku, samice a mláďata hnědou. Živí se hmyzem a bobulemi.

pěnice pokřovní Sylvia curruca

Je typickým zahradním ptákem. Samec i samice jsou zbarveni stejně. Živí se hmyzem a na zimu odlétá do východní Afriky. 

pěnkava obecná Fringilla coelebs

Je veliká jako vrabec. Samec má růžové břicho a zelený hřbet, samice je nenápadně šedohnědá. Samci se zde vyskytují celoročně, samice a mladí ptáci na zimu odlétají do Středomoří.

roháč obecný Lucanus cervus

Jednoho z našich největších brouků můžete zahlédnout v červnu a červenci. Dospělý brouk žije pouze několik týdnů, ale larva se ve trouchnivém dřevě a pařezech listnatých stromů vyvíjí několik let.

stehlík obecný Carduelis carduelis

Krásně zbarvený pěnkavovitý pták si často staví hnízdo na ovocných stromech. V zimě jej často můžeme v malostranských parcích pozorovat na souplodích platanů, ze kterých vybírají semena.

netopýr rezavý Nyctalus noctula

Jméno tohoto malého hnědobílého ptáka 
s delším tenkým zahnutým zobákem odkazuje na jeho pohyb. Po kmeni stromu se posunuje, „šoupe“. Hnízdí ve škvírách pod kůrou nebo v prasklinách kmene stromů a v zahradě se vyskytuje celoročně.

kachna divoká Anas platyrhynchos

Samec je stejně jako u ostatních druhů kachen barevnější, samice je nenápadně hnědě zbarvena. Do zahrady na jezírko přelétává z Vltavy. 

páv korunkatý Pavo cristatus

Páv, původem z Indie a Srí Lanky, žije v naší zahradě celoročně. Samec je mnohem pestřeji zbarven než samice. Samec žije s „harémem“ samic. Víte, že paví ocas není „pravým ocasem“? Netvoří ho ocasní pera, ale tzv. svrchní ocasní krovky.