EN | SE

VÍTÁME VÁS

3

Nedaleko levého břehu řeky Vltavy a v těsné blízkosti zakončení Karlova mostu je díky souhře mnoha okolností zachována jedna z nejpozoruhodnějších pražských zahrad.

Bývalá klášterní zahrada – Vojanovy sady, pojmenovaná po významném českém divadelním herci Eduardu Vojanovi (1853–1920), vytváří uprostřed hlavního města Prahy zvláštní enklávu, určenou pro zastavení, klidné posezení, procházení nebo setkávání. Je zvláštní, jak i dnes mohutné raně barokní zdi, zdobené pouze jednoduchým dekorem, izolují prostor zahrady od rušného a neklidného centra města a navozují v nás potřebu rozjímání či meditace. Vnímavý divák cítí původní genius loci klášterního prostředí, navozující v některých chvílích kýžené silentium, tedy posvátné mlčení. Tomu byly zaslíbeny původní zakladatelky této zahrady, sestry řádu bosých karmelitek.

Orientační plánek zahrady

 1. Vstup z ulice U Lužického semináře
 2. Hlavní osa zahrady
 3. Objekty bývalého kláštera
 4. Kaple sv. Jana Nepomuckého s terasou
 5. Kaple sv. Terezie
 6. Kaple sv. Eliáše
 7. Terasa s kašnou
 1. Rybníček
 2. Hospodářské zázemí
 3. WC
 4. Gloriet
 5. Ministerstvo financí
 6. Valdštejnská zahrada

Naučné panely

Instrukce pro zákazníky

 • Respektujte zeleň, trávníky, stromy, mobiliář i místní faunu a celkovou klidnou atmosféru.
 • Zahrada není určena pro venčení psů (ani na vodítku), pikniky, zapalování ohňů, jízdu na kole, stanování či nocování.
 • Není zde možné pořádat propagační, reklamní a podobné akce.
 • V rámci dětského hřiště není vhodné kouřit a konzumovat alkohol.
 • V případě uzamčení zahrady volejte 602 200 249 nebo městskou policii.