Nabídka

Vojanovy sady spol. s r.o.

Charakteristika společnosti

Firma byla v r.1992 založena panem Jindřichem Pavlišem nejstarším. V současnosti je chod společnosti řízen jednatelem a synem zakladatele docentem ekologie lesa Dr. Ing. Jindřichem Pavlišem. Na denním provozu se podílí zkušený personál s mnohaletou praxí, včetně absolventů zahradnických škol: Bc. T.Kubíčková – Valdštejnská zahrada, dr. P.Klykorka – Františkánská zahrada, Ant. Horáček – komplex zahrad vrchu Petřína, Dana Hartmanová – Kampa, atd.

Firma spolupracuje s externími pracovníky z Lesnické a Zemědělské fakulty v Praze a Brně, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví v Průhonicích, se Státní památkovou péčí, Ochránci přírody a zdejšími malostranskými spolky.

Probíhá také externí spolupráce s předním pomologem ČR Doc. J. Susem (40 letá praxe), senior expertem Ing. Janem Štípkem (30 letá praxe), zahr. arch. Zd. Sendlerem, zahradnickým atelierem Krejčiříkovi, přední rostlinolékařkou – Ing. Evou Duškovou (40 letá praxe), atp.

Dělnické profese jsou zajištěny vyučenými zahradníky, lesaři, a absolventy kurzů pro práci s mechanizací.

Hlavní sídlo společnosti je v pronajatých prostorách Vojanových sadů, detašovaná pracoviště jsou ve Valdštejnské, Františkánské zahradě a na pobočce firmy v Jesenici – Horních Jirčanech.

Firma vlastní řadu pravidelně aktualizovaných certifikátů a odborných oprávnění.