Odběratelé
Magistrát Hlavního Města Prahy
Městská část Praha 1
Parlament ČR – kancelář Senátu
Úřad vlády ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo financí
Akademie múzických umění
Diplomatický servis
CDV spol. s.r.o.
Centra a.s.
Kontakty
Vojanovy sady
U lužického semináře 43/17
118 00 Praha-Malá Strana

tel.: +420 257 531 839
mobil: +420 602 200 249

Vojanovy sady

Činnost firmy

Hlavní činnost spočívá v komplexní údržbě svěřených ploch do péče na základě výběrových řízení. Mimo poradenskou činnost společnost zajišťuje odborné školení s motorovými pilami.

V případě volné kapacity a vzájemné dohody společnost zajistí veškeré sadové práce, zvláště pak odfrézování pařezů, likvidace větví štěpkovačem, rizikové kácení za účasti firmy pana Frela.

Fakturace prací se řídí podle katalogu stavebních prací 823-1 „Plochy a úprava území „ nebo vzájemnou dohodou ceny.

Chod společnosti je zajištěn jediným jednatelem a zároveň zakladatelem společnosti Jindřichem Pavlišem. Denní provoz řídí absolventi zahradnické školy, Z. Černý - Valdštejnská zahrada, firma Luna – P. Klykorka a část Hradčanské zeleně - P. Míka.

Firma spolupracuje s externími pracovníky z Lesnické a Zemědělské fakulty, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví v Průhonicích, se Státní památkovou péčí, Ochránci přírody a zdejšími malostranskými spolky.

Dělnické profese jsou zajištěny vyučenými zahradníky, lesaři, a absolventy kurzů pro práci s mechanizací.

Hlavní sídlo společnosti je v pronajatých prostorách Vojanových sadů, detašovaná pracoviště jsou ve Valdštejnské, Františkánské zahradě a na pobočce firmy v Jesenici – Horních Jirčanech.

Firma vlastní certifikát ISO 9001-2001, každoročně aktualizovaný.

františkánská zahrada
nosticova zahrada
seminářská zahrada
strahovská zahrada